Diện bảo lãnh người thân

VISA 143 Contributory Parent

VISA thường trú 143 cho phép bố & mẹ của thường trú nhân hay công dân Úc được định cư ở Úc.

Quyền lợi
 • Sống, làm việc và học tập tại Úc vô thời hạn.
 • Tham gia Medicare.
 • Tự do xuất nhập cảnh Úc trong 5 năm.
 • Bao gồm người thân thỏa mãn điều kiện trong đơn xin VISA và hưởng các quyền lợi tương tự.
 • Trở thành công dân Úc nếu đủ điều kiện.
Trách nhiệm

Tuân thủ điều kiện VISA và luật pháp nước Úc.

Điều kiện xin VISA
 • Được bảo lãnh bời con trên 18 tuổi và là công dân hay thường trú nhân Úc.
 • Thỏa mãn điều kiện “balance-of-family test”
  o Ít nhất một nửa số lượng người con trong gia đình là công dân hay thường trú nhân Úc; hoặc
  o Số người con ở Úc nhiều hơn ở bất kỳ quốc gia nào khác.
 • assurance of support để đảm bảo người giữ VISA không phải dựa vào sự hỗ trợ của chính phủ sau khi nhập cảnh vào Úc bằng VISA Subclass 143.
 • Đủ điều kiện sức khỏe và nhân phẩm.
 • Không có khoản nợ nào với chính phủ Úc.
 • Chưa từng bị hủy hoặc bị từ chối VISA.
Lệ phí xin VISA

AUD48,365.

Thời gian xét duyệt

Thời gian xét duyệt có thể hơn 12 năm.

VISA 309/100 Partner (Provisional and Migrant)

VISA 309 cho phép vợ/chồng của thường trú nhân hay công dân Úc và công dân New Zealand đủ điều kiện được tạm trú ở Úc. Người giữ VISA 309 sẽ được tạm trú tại Úc khi bộ di trú xét duyệt VISA 100 (thường trú) để hai vợ chồng có thể cùng nhau sinh sống tại Úc.

VISA 309 VISA 100
Quyền lợi
 • Sống, làm việc và học tập tại Úc khi bộ di trú xử lý hồ sơ xin VISA thường trú 100.
 • Tự do xuất nhập cảnh Úc trong thời gian chờ xét VISA 100
 • Sống, làm việc và học tập tại Úc vô thời hạn.
 • Tự do xuất nhập cảnh Úc trong 5 năm.
 • Trở thành công dân Úc khi đủ điều kiện.
 • Tham gia Medicare.
 • Tham gia chương trình học tiếng anh miễn phí AMEP của chính phủ.
 • Bao gồm người thân thỏa mãn điều kiện trong đơn xin VISA.
Trách nhiệm
 • Nhập cảnh Úc trong vòng 12 tháng khi được cấp VISA.
 • Tuân thủ điều kiện VISA và luật pháp nước Úc.
 • Nếu ở ngoài Úc khi được cấp VISA, đương đơn cần nhập cảnh Úc trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp.
 • Tuân thủ điều kiện VISA và luật pháp nước Úc.
Điều kiện xin VISA
 • Ở ngoài nước Úc khi nộp đơn xin VISA.
 • Được bảo lãnh bởi vợ/chồng là thường trú nhân hay công dân Úc hoặc công dân New Zealand.
 • Cả 2 người đều từ 18 tuổi trở lên.
 • Đạt yêu cầu về mối quan hệ:

  – Kéo dài ít nhất 12 tháng trước thời điểm xin VISA

  – Đã chung sống và cam kết sẽ tiếp tục sống cùng nhau

  – Chân thành và nghiêm túc

 • Đủ điều kiện sức khỏe và nhân phẩm.
 • Điều kiện của người bảo lãnh:

  – Chưa bảo lãnh người nào lần thứ 2 theo VISA đính hôn hay vợ/chồng.

  – Chưa từng bảo lãnh ai hay được ai bảo lãnh trong vòng 5 năm.

  – Không có tiền án tiền sự.

 • Giữ VISA 309 tối thiểu 2 năm khi bộ di trú xét VISA 100.
 • Đảm bảo yêu cầu về mối quan hệ.
 • Không có khoản nợ nào với chính phủ Úc.
Lệ phí xin VISA

Lệ phí cho cả VISA 309 và 100 dành cho đương đơn: AUD8,850.

Người đi kèm dưới 18 tuổi: AUD2,215.

Thời gian xét duyệt

25% hồ sơ: 6 tháng

50% hồ sơ: 10 tháng

75% hồ sơ: 15 tháng

90% hồ sơ: 29 tháng

25% hồ sơ: 12 tháng

50% hồ sơ: 17 tháng

75% hồ sơ: 20 tháng

90% hồ sơ: 29 tháng

VISA 820/801 Partner

VISA 820 cho phép vợ/chồng của thường trú nhân hay công dân Úc và công dân New Zealand đủ điều kiện được tạm trú ở Úc. Người giữ VISA 820 sẽ được tạm trú tại Úc khi bộ di trú xét duyệt VISA 801 (thường trú) để hai vợ chồng có thể cùng nhau sinh sống tại Úc.

VISA 820 VISA 801
Quyền lợi
 • Sống, làm việc và học tập tại Úc khi bộ di trú xử lý hồ sơ xin VISA thường trú 801.
 • Tự do xuất nhập cảnh Úc trong thời gian chờ xét VISA 801
 • Sống, làm việc và học tập tại Úc vô thời hạn.
 • Tự do xuất nhập cảnh Úc trong 5 năm.
 • Trở thành công dân Úc khi đủ điều kiện.
 • Tham gia Medicare.
 • Tham gia chương trình học tiếng anh miễn phí AMEP của chính phủ.
 • Bao gồm người thân thỏa mãn điều kiện trong đơn xin VISA.
Trách nhiệm
 • Nhập cảnh Úc trong vòng 12 tháng khi được cấp VISA.
 • Tuân thủ điều kiện VISA và luật pháp nước Úc.
Điều kiện xin VISA
 • Đương đơn và người đi kèm ở trong nước Úc khi nộp đơn xin VISA và khi bộ di trú đưa ra quyết định.
 • Được bảo lãnh bởi vợ/chồng là thường trú nhân hay công dân Úc hoặc công dân New Zealand.
 • Cả 2 người đều từ 18 tuổi trở lên.
 • Đạt yêu cầu về mối quan hệ:

  – Kéo dài ít nhất 12 tháng trước thời điểm xin VISA

  – Đã chung sống và cam kết sẽ tiếp tục sống cùng nhau

  – Chân thành và nghiêm túc

 • Đủ điều kiện sức khỏe và nhân phẩm.
 • Điều kiện của người bảo lãnh:

  – Chưa bảo lãnh người nào lần thứ 2 theo VISA đính hôn hay vợ/chồng.

  – Chưa từng bảo lãnh ai hay được ai bảo lãnh trong vòng 5 năm.

  – Không có tiền án tiền sự.

 • Giữ VISA 820 tối thiểu 2 năm khi bộ di trú xét VISA 801.
 • Đảm bảo yêu cầu về mối quan hệ.
 • Không có khoản nợ nào với chính phủ Úc.
Lệ phí xin VISA

Lệ phí cho cả VISA 820 và 801 dành cho đương đơn: AUD8,850.

Người đi kèm dưới 18 tuổi: AUD2,215.

Người đi kèm từ 18 tuổi trở lên: AUD4,430.

Nếu đương đơn đã có VISA 300 trước đó, lệ phí sẽ giảm bớt.

Thời gian xét duyệt

25% hồ sơ: 3 tháng

50% hồ sơ: 6 tháng

75% hồ sơ: 16 tháng

90% hồ sơ: 34 tháng

25% hồ sơ: 6 tháng

50% hồ sơ: 13 tháng

75% hồ sơ: 16 tháng

90% hồ sơ: 26 tháng