Chú Thích

Skillselect

SkillSelect là một hệ thống trực tuyến được sử dụng bởi chính phủ Úc để quản lý quá trình đăng ký và lựa chọn ứng viên cho các chương trình định cư tay nghề Thị thực 189, 190 và 491. Ứng viên cần hoàn thành thẩm định tay nghề và chứng chỉ tiếng anh để có thể nộp đơn bày tỏ (EOI) bằng cách tạo một hồ sơ trực tuyến và điền thông tin về kỹ năng, kinh nghiệm làm việc và các yếu tố khác có liên quan. Ứng viên sẽ được nộp hồ sơ xin định cư sau khi nhận được thư mời của bộ di trú.

Trang web của bộ di trú về Skillselect.

Các đợt mời nộp hồ sơ định cư.

Bao gồm người thân

Người thân có thể bao gồm trong đơn xin thị thực của đương đơn là:

 • Vợ/chồng của đương đơn
 • Con của đương đơn hoặc con riêng của vợ/chồng, chưa đính hôn, kết hôn hoặc ở trong mối quan hệ de facto và thỏa mãn một trong các điều kiện:
  o Dưới 18 tuổi
  o Từ 18 đến dưới 23 tuổi và phụ thuộc vào đương đơn hoặc vợ/chồng đương đơn
  o Từ 23 tuổi trở lên, phụ thuộc vào đương đơn hoặc vợ/chồng đương đơn vì khuyết tật thể chất hoặc tinh thần
 • Con phụ thuộc của trẻ ở trên.

Chương trình học tiếng anh miễn phí AMEP của chính phủ

Khu vực được chỉ định

 

Các khu vực của nước Úc sẽ được chia làm 3 nhóm. Các khu vực được chỉ định nằm trong nhóm 2 và 3 (hầu hết các vùng ngoài các thành phố lớn gồm Sydney, Melbourne và Brisbane).

 • Nhóm 1 – Các thành phố lớn Sydney, Melbourne và Brisbane
 • Nhóm 2 – Các thành phố và trung tâm ngoại ô của Perth, Adelaide, Gold Coast, Sunshine Coast, Canberra, Newcastle/Lake Macquarie, Wollongong/Illawarra, Geelong và Hobart được hưởng các ưu đãi khu vực sau:
  o Ưu tiên xử lý thị thực ngoại ô.
  o Danh sách nghề nghiệp với nhiều ngành nghề hơn.
  o Sinh viên quốc tế tốt nghiệp bằng cử nhân trở lên từ các cơ sở đào tạo ngoại ô đủ điều kiện được thêm một năm tạm trú với thị thực tốt nghiệp 485.
 • Nhóm 3 – Trung tâm ngoại ô và các khu vực ngoại ô khác:
  o Ưu tiên xử lý thị thực ngoại ô.
  o Danh sách nghề nghiệp với nhiều ngành nghề hơn.
  o Sinh viên quốc tế tốt nghiệp bằng cử nhân trở lên từ các cơ sở đào tạo ngoại ô đủ điều kiện được thêm hai năm tạm trú với thị thực tốt nghiệp 485.
  o Ưu tiên với chương trinh di cư đặc biệt của mỗi khu vực Designated Area Migration Agreements (DAMAs).

Thẩm định tay nghề

Thẩm định tay nghề (skills assessments) là bài kiểm tra được tổ chức bởi các cơ quan có thẩm quyền đánh giá kỹ năng tay nghề. 
Các loại visa tạm trú, định cư tay nghề ở Úc yêu cầu đương đơn phải tham gia thẩm định tay nghề bao gồm:

 • Visa 189
 • Visa 190
 • Visa 489
 • Visa 491
 • Visa 186
 • Visa 187
 • Visa 482
 • Visa 485

Các cơ quan có thẩm quyền thẩm định tay nghề.