Tham gia đào tạo thực tiễn tại đại học UTS Sydney

Đội ngũ DN&NT hân hạnh tham dự chương trình đào tạo thực tiễn tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS) và UTS College. Đây là cơ hội quý giá để chúng tôi cập nhật kiến thức và tìm hiểu thêm về các chương trình học tập của trường, nhằm tư vấn tốt nhất cho sinh viên Việt Nam.

Chương trình này giúp DN&NT hiểu rõ hơn về các yêu cầu tuyển sinh, chương trình học, cũng như cơ sở vật chất của UTS và UTS College. Thông qua việc gặp gỡ và trao đổi với đội ngũ giáo viên và sinh viên, chúng tôi đã có cái nhìn sâu hơn về trường.

Chúng tôi rất biết ơn Đại học UTS và UTS College đã mời chúng tôi tham gia chương trình này. Tại DN&NT, chúng tôi luôn phấn đấu mang đến cho sinh viên Việt Nam những cơ hội du học tốt nhất tại Úc.