Tiểu Học & Trung Học

Thông tin chung

Chương trình phổ thông tại Úc bao gồm các môn học phổ thông theo quy định của Úc, các môn học tự chọn và các khóa học tiền đề nhằm chuẩn bị cho học sinh thi vào các trường Đại học, Cao đẳng hoặc trường đào tạo nghề.

Chương trình phổ thông tại Úc bao gồm các môn học phổ thông theo quy định của Úc, các môn học tự chọn và các khóa học tiền đề nhằm chuẩn bị cho học sinh thi vào các trường Đại học, Cao đẳng hoặc trường đào tạo nghề.

Du học sinh quốc tế tại Úc có thể đăng ký bất cứ trình độ giáo dục phổ thông nào. Từ Tiểu học cho đến trung học cơ sở hay trung học phổ thông. Kết thúc 4 năm học trung học cơ sở, học sinh sẽ được cấp chứng chỉ Giáo dục Trung học cơ sở (Chứng chỉ lớp 10), và khi kết thúc 2 năm Trung học phổ thông, học sinh sẽ được cấp chứng chỉ Giáo dục Trung học phổ thông (Chứng chỉ lớp 12).

Tại Úc, chương trình giáo dục được chia ra như sau:

  • Tiểu học (Primary): mẫu giáo đến hết lớp 6
  • Trung học cơ sở (Secondary): lớp 7 đến hết lớp 10
  • Trung học phổ thông (Senior secondary): lớp 11 và lớp 12

Chương trình giáo dục tại Úc sẽ được chia ra làm 4 kỳ chính. Các học kỳ sẽ bắt đầu vào tháng 1, 4, 7, 10. Sau khi kết thúc học kỳ, học sinh sẽ được nghỉ từ 2 đến 3 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới.

Đối với cấp bậc học này, phụ huynh có thể chọn học ở các nhóm trường sau đây.

Các loại trường tại Úc

1. Trường công lập

Hệ thống trường công tại Úc sẽ thuộc quản lý của sở giáo dục của bang. Các trường công tại thành phố Sydney sẽ được quản lý bởi sở giáo dục bang New South Wales (NSW Department of Education). Tương tự, các trường công tại thành phố Melbourne sẽ được quản lý bởi sở giáo dục bang Victoria.

Học phí các trường công lập tại Sydney:

Lớp Học phí tham khảo
Mẫu giáo cho đến lớp 6 13.400 AUD
Lớp 7 đến lớp 10 14.800 AUD
Lớp 11 và lớp 12 16.600 AUD

Khi đăng ký vào các trường công lập, học sinh sẽ chọn từ 3 đến 5 trường mà mình muốn học nhất và sở giáo dục sẽ xét duyệt dựa trên số chỗ còn trống tại trường. Một trong những ưu điểm lớn nhất của trường công chính là học phí vừa phải. Tuy nhiên, thời gian xét hồ sơ của trường công khá lâu (có thể lên tới 2 tháng). Vì vậy, nếu muốn ghi danh vào trường công, học sinh sẽ phải ghi danh từ sớm sớm.

2. Trường tư thục

Khác với trường công, các trường tư tại Úc là một cá thể tự chủ. Tất nhiên, các trường tư vẫn tuân theo quy định giáo dục mà sở giáo dục tại bang đưa ra. Học phí tại các trường tư sẽ cao hơn so với trường công. Đổi lại, trường sẽ đầu tư nhiều hơn vào cơ sở vật chất, hoạt động ngoại khóa và trải nghiệp cho học sinh.

Học phí của trường tư không có mức phí cố định như trường công. Học phí sẽ khác nhau theo từng trường.

Lớp Học phí tham khảo
Mẫu giáo cho đến lớp 6 17.000 – 25.000 AUD
Lớp 7 đến lớp 10 20.000 – 35.000 AUD
Lớp 11 và lớp 12 25.000 – 50.000 AUD

 

3. Trường đạo

Trường đạo cũng là một dạng trường tư trong hệ thống giáo dục tại Úc. Điểm khác biệt duy nhất là trường sẽ được quản lý bởi cái sơ và cha. Học sinh khi theo học trường đạo không nhất thiết phải theo đạo nhưng sẽ phải tuân theo một số quy định của trường.

Tương tự với trường tư, học phí của trường đạo sẽ dao động theo từng trường.

Lớp Học phí tham khảo
Mẫu giáo cho đến lớp 6 14.000 – 22.000 AUD
Lớp 7 đến lớp 10 20.000 – 27.000 AUD
Lớp 11 và lớp 12 22.000 – 30.000 AUD